AZƏRBƏRPA

ELMİ-TƏDQİQAT LAYİHƏ İNSTİTUTU

xidmətlərimiz

haqqımızda

pasportlaşdırılma

"Azərbərpa" ETLİ tarixi-memarlıq abidələri haq-qında məlumatların toplanmasından başlaya-raq abidələrin bərpa layihəsinə, onun inkişaf layihəsinə və yeni tikililərin layihələndirilmə-sinə qədər tam spektrdə xidmətlər təklif edir. 

Ardını oxu

Abidələrin Bərpası Elmi-Tədqiqat Layihə İnsti-tutu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-tinin 11 sentyabr 1992-ci il tarixli 500 saylı qərarına uyğun olaraq yaradılmış-dır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral ...

Ardını oxu

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və “Azərbərpa”  Elmi-Tədqiqat  Layihə İnstitutu  arasında bağlanmış müqaviləyə görə  Şəki şəhəri “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun YUN ESKO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edilməsi məqsədilə

Ardını oxu

 

son xəbərlər

18 aprel Beynəlxalq abidələr və Tarixi yerlər günüdür. 1993-cü ildən YUNESKOnun təşəbbüsüilə keçirilən bu gün Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd olunur...

Ardını oxu